Het aantal nekklachten en nekhernia’s zal flink toenemen door het gebruik van smartphones.

Nekklachten en nekhernia’s kunnen ontstaan door het hoofd veelvuldig voorover te buigen, de zogenaamde ‘bolle nek’, vaak in combinatie met draaibewegingen. Juist deze belastende houding wordt aangenomen bij het gebruik van onze smartphones. Zie de afbeeldingen hieronder.

bol nekhebruik

Een nekhernia is een hernia die zich in de nek bevindt. Een hernia is een uitstulping van de tussenwervelschijf (disc). Deze uitstulping kan op een zenuw drukken, waardoor er klachten (zoals pijn, tintelingen, doof gevoel of uitvalverschijnselen) in de armen kunnen ontstaan.

nekklachten, nekhernia

Het gebruik van smartphones is in de huidige samenleving niet meer weg te denken.

Ik zag onlangs op een perron alle wachtende mensen met bolle nekken op hun smartphone kijken. Eén persoon was een uitzondering en had geen bolle nek bij het kijken op zijn smartphone. Deze man maakte een foto en hield zijn toestel op ooghoogte vast.

Ik zie het ook thuis: het liefst zitten of liggen de kinderen op de bank in een in elkaar gedoken houding met een bolle nek op hun smartphone op sociale media. Dit ritueel wordt dagelijks herhaald.

Het kijken op tablets en laptops (zonder het gebruiken van een laptopverhoger) zorgt eveneens voor een gebogen nekhouding.

Ik zie bij steeds meer mensen zelfs al een soort vergroeiing ontstaan, een soort van bult/bobbel/bochel aan de onderkant van de nek (ook wel “Dowager’s hump” genoemd).

Nekklachten

Wetenschap

De gevolgen van nekhernia’s moeten wij niet onderschatten. De uitstulpingen kunnen in de nek namelijk ook compressie (druk) geven op het cervicale myelum (het ruggenmerg in de nekregio). En door deze druk op het ruggenmerg kunnen ook motorische- en sensorische stoornissen in armen en benen ontstaan, die ernstig en blijvend kunnen zijn.

Lange termijn gevolgen

Ook de gevolgen op de lange termijn moet niet worden onderschat. Nekhernia’s en andere beschadigingen van de tussenwervelschijf zorgen voor een versnelde slijtage van de tussenwervelschijf, waardoor op latere leeftijd opnieuw vervelende nek-, arm- en beenklachten kunnen ontstaan.

nekklachten CT scan

Wat is de oplossing?

Hoe kunnen wij de toename van nekklachten en nekhernia’s voorkomen?

Dat zal lastig worden, maar we moeten onze nekhouding bij het gebruik van smartphones verbeteren. Dus omhoog met dat toestel!

Er bestaan hulpmiddelen om een betere nekhouding te realiseren bij het gebruik van smartphones. Ik adviseer mijn kinderen bijvoorbeeld om met de smartphone aan de keukentafel te gaan zitten en de smartphone in een houder te zetten (zie afbeeldingen).

hulpmiddel om bol nekgebruik te voorkomen

Meestal wordt daar helaas niet naar geluisterd, omdat ze toch graag bij de gezelligheid én de televisie in de woonkamer willen verblijven. Het advies waar ze soms wel gehoor aan geven is om liggend op hun buik de smartphone te gebruiken. De nek staat dan niet bol.

De Lazy Neck Phone Holder is een hulpmiddel waarbij de smartphone (of tablet) door een beugel omhoog gehouden wordt, zie de afbeeldingen hieronder.

bol nekgebruik

Tot Slot

Ik hoop dat dit in de toekomst veel gebruikt gaat worden, maar ik ben bang dat dit niet gaat gebeuren. Misschien moeten de populaire influencers dergelijke producten gaan aanprijzen.

Daarnaast heb ik zelf gedacht aan een Prisma-bril, waarbij de nek in de neutrale stand blijft en men toch op de telefoon ter hoogte van de buik kan kijken. Ook hiervan verwacht ik niet dat men zo’n bril gaat opzetten.

Dus de bolle nekken bij het gebruik van smartphones hebben een zeer negatief gezondheidseffect tot gevolg. We moeten elkaar bewust maken van het feit dat de smartphone hoger gehouden moet worden. Hier ligt ook een schone taak voor ouders in de opvoeding van de kinderen. Misschien moet er een landelijke campagne voor komen…

Gerben Geerdink,

fysiotherapeut, STEP trainer, instructeur.

www.step.nl  step@step.nl, Tel. 074-2502828

Kijk ook bij STEP diensten

WhatsApp chat
Call Now Button