Verzuimreductie en verzuimpreventie, onze diensten

Verzuimreductie en verzuimpreventie door STEP werkvloer assessment

Stap 1 Verzuimreductie en verzuimpreventie. Tijdens het werkvloer assessment doet STEP onderzoek naar de veiligheid op uw werkvloer en de fysieke belastbaarheid van uw medewerkers. Zo kijken we naar de werksituatie maar ook naar het lichaamsgebruik van uw medewerkers. Na afloop ontvangt u een rapport met aanbevelingen en rendement op korte en lange termijn. Mochten we dan een trainingstraject starten om verzuim door fysieke overbelasting te reduceren dan zal dit rapport dienen als nulmeting.

Verzuimreductie en verzuimpreventie door STEP Trainingen

Stap 2 Verzuimreductie en verzuimpreventie. Geen organisatie is dezelfde en daarom bieden wij altijd maatwerk om het verzuim te reduceren. Wij kijken dus per bedrijf wat er nodig is om het beste resultaat te behalen. Verzuim door fysieke overbelasting reduceren doen we door middel van groepsgewijze trainingen, individuele trainingen of combinaties hiervan. Daarnaast bieden we trajecten waarbij wij uw leidinggevenden, preventiemedewerkers en ergocoaches de STEP-vaardigheden aanleren zodat zij de opgedane kennis en vaardigheden in de praktijk kunnen brengen. Al deze trainingen, BackPerfect, BlessurePerfect en RSI Perfect, worden ondersteund met professionele 
E-learning met voice over.

Bij (landelijke werkende) bedrijven geven STEP docenten op alle locaties dezelfde cursus met het STEP Secure Presenter (SSP) systeem. Met SSP kunnen ook bedrijfsvoorlichtingsfilms en online E-learning aan werknemers ter beschikking worden gesteld.

De Bodyguard

Een belangrijke rol bij  verzuimreductie en verzuimpreventie speelt de Bodyguard. De Bodyguard is een door STEP ontwikkeld meetinstrument dat in real-time het verband tussen lichaamsgebruik en belasting weergeeft. Met de Bodyguard zal u instaat zijn om direct uw lichaamsgebruik te verbeteren. Klik hier voor een voorbeeld. Zie ook de site tillen.nl voor meer info over veilig lichaamsgebuik met de STEP GewichtHeffersTechnieken.

Individuele training bij (dreigend) verzuim

Verzuimreductie en verzuimpreventie voor 100% is niet mogelijk, helaas. Indien uw werknemer toch uitvalt of dreigt dat te doen is de oplossing om hernieuwde overbelasting te voorkomen zodat de blessure ongestoord kan herstellen. Onze individuele interventie om verzuim door fysieke overbelasting te reduceren richt zich op het onder controle te krijgen van belastingen die het herstel kunnen verstoren. Omdat het ontzettend lastig is om de hele dag door veilig en gezond te bewegen heeft STEP tools ontwikkeld die behulpzaam zijn bij het voorkomen van hernieuwde overbelasting. De Bodyguard, de STEP Bel, die een signaal geeft zodra men dreigt gevaarlijk te belasten, maar ook eenvoudige hulpmiddelen als een goede zitsteun helpen uw werknemer om de blessure snel onder controle te krijgen. Ook deze individuele trainingen worden ondersteund met professionele E-learning met voice over.

E-learning

Als toevoeging op het reguliere trainingstraject ter verzuimreductie en verzuimpreventie door fysieke overbelasting is het mogelijk om bij STEP pratijkgerichte E-learning cursussen te volgen. Zo kunnen uw medewerkers zich verder verdiepen in de stof en kunnen ze ook thuis aan de slag. Bent u alleen geïnteresseerd in een E-learning traject? Dan is maatwerk mogelijk.

Klik hier voor meer informatie of zoek direct contact met ons.

verzuimreductie en verzuimpreventie

STEP in de bakkersbranche

STEP heeft ervaring in allerlei branches. Van de bouw tot aan de bakkersbranche er is geen werkvloer ons de baas.

Nog niet overtuigd? Lees een van onze rapportages.

Lezen wat het effect was van onze trainingen? Vul hier rechts uw email en download direct een zeer interessant rapport over het effect van de STEP methodiek bij een van onze klanten.


  Uw gegevens zijn enkel ter administratie en wij zullen deze nooit zonder uw toestemming delen met anderen. Lees hier meer over in ons privacybeleid.

  Samen aan de slag

  Overtuigd? Of wilt u nog wat meer informatie? Neem nu geheel vrijblijvend contact met ons op.


   Uw gegevens zijn enkel ter administratie en wij zullen deze nooit zonder uw toestemming delen met anderen. Lees hier meer over in ons privacybeleid.

   WhatsApp chat
   Call Now Button